Busstreik fra søndag 20. september

Oppdatert informasjon klokka 17.55 søndag 20. september.
Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Kollektivselskapene i Viken er tatt ut i streik fra søndag 20. september, og dette får konsekvenser for våre elever. Nesten alle Brakars avganger er innstilt. Oppdatert informasjon blir lagt på viken.no.

Elever som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Vi håper alle kan finne alternative transportløsninger, uten å bryte gjeldende smittevernregler for skoleskyss.

Elever som ikke kommer seg til skolen i morgen, grunnet streiken, skal ikke få fravær. Jamfør ordensreglementet §6, "Hvis årsaken til fraværet ditt ligger utenfor din kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær"

Hvorvidt vi klarer å gjennomføre undervisningen fysisk på skolen, har vi ikke helt oversikt over akkurat nå. Vi må starte skoledagen på vanlig vis i morgen tidlig, så må vi få oversikt over omfang og konsekvenser for våre elever. Videre må vi vurdere fortløpende hvilke former for undervisning vi klarer å gjennomføre, dette skal drøftes i morgen tidlig. Oppdatert informasjon vil komme fortløpende.

Til toppen