Covid-19 og smittevern

Skolen legger til rette for en tryggest mulig skolehverdag og oppfordrer alle til å ta smitteverntiltakene på alvor.

 Bruk av anti-bac på hender - Klikk for stort bildeHusk å desinfisere hender Kelly Sikkema / Unsplash    

Tiltak mot smitte er en del av skolehverdagen fra skolestart i august 2020:

  • Håndvask med såpe og vann eller bruk av hånddesinfeksjon
  • Hånddesinfeksjon står ved inngangene og andre strategiske steder
  • Hold avstand, hold til høyre og følg retningspiler og avstandsmerking
  • Bruk av enkeltstående pulter i alle rom det er mulig
  • Vask av pulter/stoler etter bruk
  • Vask/desinfeksjon av utstyr etter bruk
  • Bruk korteste vei inn og ut av elevens faste klasserom (På avdeling Rosthaug Bygg C: inngang syd og vest, Bygg A: inngang syd og øst, Bygg D: inngang nord og syd)

Elevene møter første skoledag direkte i sitt klasserom som de har fått oppgitt av sin kontaktlærer på startsamtalen.

Elevene skal ha faste plasser i klasserommet, bruke sin inn-/utgang fra klasserommet og holde seg på uteområdet ved sin inngang. Håndhygiene hver gang du kommer inn i rommet.

Ved bytte av rom i løpet av dagen skal pult og stol rengjøres før og etter bruk.

Som en følge av Covid-19 vil det bli noen endringer i skolens aktiviteter framover.

(Fellesarrangement, ekskursjoner og turer o.l. er satt på vent)

Ringeklokka er avskrudd slik at pauser lettere kan fordeles i løpet av skoledagen.

Skolen følger sentrale føringer og gjennomfører tiltak på skolen for å begrense smitte i henhold til trafikklysmodellen. Se informasjon fra udir.no

De generelle smittevernrådene for samfunnet gjelder:

  • God håndhygiene
  • Hold så god avstand som mulig
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
Til toppen