Fra rødt til gult nivå

Fra onsdag 2. desember går vi over til gult nivå. 

Sola titter fram mellom to bygninger på avd. Rosthaug. - Klikk for stort bildeDet ser lysere ut med tanke på smitte i Modum, og vi går over fra rødt til gult nivå onsdag 2. desember. Ingvild Stegane Strandbråten  

Det er nasjonale og lokale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå skolen skal driftes etter. De siste ukene har vi jevnlig hatt god dialog og samarbeid med kommuneoverlege, og vi har organisert oss utfra smittesituasjonen i Modum, og tilhørende nivå rødt etter trafikklysmodellen.

Gult nivå fram til jul

Situasjonen i Modum kommune har endret seg og vurderes som stabil med lav smitterisiko. Det er nå besluttet at vi skal tilbake til gult nivå etter trafikklysmodellen, og at dette vedvarer fram til jul. Det vektlegges at elevenes læringsutbytte er størst ved at elevene er til stede i undervisning på skolen, og at elevenes muligheter for sosial omgang og utvikling best skjer når de er til stede på skolen.

Elevene må bidra

For at vi skal sikre oss ivaretakelse av smittevern, og opprettholdelse av tiltak på gult nivå, har vi besluttet at vi igangsetter dette f.o.m. onsdag 02.12.20. Vi vil komme med presisering av gjeldende smitteverntiltak i begynnelsen av uke 49. 

Det er nødvendig at elevene aktivt bidrar til å ivareta smittevernet (håndhygiene, holde avstand i fellesarealer, ikke vandre mellom klasserom, opprettholde kohorter). Bruk innganger nærmest ditt klasserom. Gangene brukes til forflytning, ikke som oppholdsrom.

Plan for mandag 30.11. og tirsdag 01.12.

Bjørn-Erik Buøen, rektor

Til toppen