Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 18. mars: viken.no/buskerud-vgs

Hvordan søke videregående, læreplass, universitet og folkehøgskole?

Kanskje det er ekstra vanskelig å søke i år? Rådgiverne på Buskerud videregående skole informerer.

De tre rådgiverne på skolen. - Klikk for stort bildeBente Holm (f.v.), Hanne Solberg Ødegård og Aud Stormoen er rådgivere ved Buskerud videregående skole. Ingvild Stegane Strandbråten  

Skrevet av rådgiverne på Buskerud vgs.

Vi har ikke klart å avholde foreldremøter, yrkesmesse eller informasjonskvelder, slik vi har gjort tidligere, og vi forstår at det er flere foresatte som har et stort behov for informasjon.

Søke videregående utdanning og læreplass

Søknadsfrist for de fleste er 1. mars, og søkestedet er vigo.no.

Elever som har søknadsfrist 1. februar, er i varetatt og skal ha søkt i samarbeid med rådgiver i løpet av denne uka.

Elevene i alle klasser får samme informasjon og mulighet for samtaler med oss rådgivere som før. Det er ulike behov for informasjon ut ifra hvilket trinn og hvilket studieprogram. Vi har faste runder med informasjon i alle klasser og samtaler i grupper/individuelt ut ifra elevenes behov.

Vi har i år valgt å være tidligere ute med selve innsøkingen for elever på vg1 og vg2, selv om søknadsfristen for de fleste er 1. mars for videregående utdanning og for læreplass. Dette fordi det er uoversiktlige tider, og vi ønsker å kunne møte elevene fysisk i klassene og å ha tid til veiledningssamtale for de som trenger/ønsker det i etterkant. Noen elever opplever kanskje at de får kortere frist til å bestemme hva de skal velge med tanke på neste skoleår, men fristen er fortsatt 1. mars, og de kan gå inn for å endre søknaden sin så mye de ønsker frem til dette.

Om en elev for eksempel i løpet av april finner ut at søknaden som ble levert 1. mars er helt feil, så er det mulig å endre en gang før 1. mai, men da må eleven kontakte oss rådgivere slik at vi kan få åpnet søknaden igjen.

Skolen jobber kontinuerlig med å forsøke og skaffe eleven læreplass, men det er i tillegg viktig at eleven bruker faget YFF (Yrkesfaglig fordypning) til å forsøke å få seg en læreplass. Her bør eleven i samarbeid med lærer skaffe seg relevant praksis i bedrifter, hvor det er mulighet for læreplass i etterkant. I tillegg så er det viktig å ha fokus på lavt fravær, gode orden- og atferdskarakterer og å få på plass karakterer i alle fag.

Vi minner om at det er rådgiverne på skolen sitt ansvar å hjelpe elevene å søke, men det er elevenes ansvar å ha med seg MinID enten via kodekort, BankID eller mobil. Vi sjekker at alle har søkt, og vi purrer på de som eventuelt ikke har gjort det.

Søke universiteter

Søknadsfristen er 15. april og Samordna opptak er stedet elevene søker.

Det vil bli satt opp søkeverksteder for elevene, i tillegg til individuell veiledning.

Søke folkehøgskoler

Løpende innsøking til de ulike folkehøgskolene på folkehogskole.no. Det er viktig å sjekke hvor mye det er i skolepenger og hvor mye som dekkes via lån og stipend fra Lånekassen.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med følgende rådgivere:

  • Elever på service, elektro, helse og oppvekstfag (HO), teknikk og industrifag (TIP) og påbygg kan sende e-post til Aud Stormoen
  • Elever på naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag kan sende e-post til Hanne Solberg Ødegård 
  • Elever på studiespesialisering og idrettsfag kan sende e-post til Bente Holm
Til toppen