Innflytting på internatet

Elever som har fått plass, har nå fått tilsendt klokkeslett for innflytting på internatet.

Det nye internatet på avd. Buskerud - Klikk for stort bilde Kjersti Haslestad  

Søndag 16. august er innflyttingsdagen på internatet på avd. Buskerud. Elever som har fått plass, har fått en sms med klokkeslett for når hver enkelt skal flytte inn. Dette for å opprettholde smittevern.

Bom øst vil være opplåst slik at dere enkelt kommer inn på skolens område.

Utlevering av nøkler skjer i resepsjonen i bygg H (undervisningsbygget). Husk å ta med signert kontrakt og bekreftelse på at dere har lest og satt dere inn i reglementet.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Til toppen