Koronavennlige brannøvelser

Det blir brannøvelse i høst også, men på en litt annen måte enn tidligere pga. smittevernet.

Viktig melding - Klikk for stort bilde Tank/Viken fylkeskommune  

I uke 42 skal det gjennomføres brann- og evakueringsøvelse for alle elevene på skolen.

For å kunne opprettholde smittevernet, blir øvelsen derfor organisert litt annerledes i høst. Vi har satt opp ulike dager med utgangspunkt i klassens time, og det er da kontaktlærer som gjennomfører øvelsen sammen med elevene.

Øvelsen

  • Kontaktlærer har en teoretisk gjennomgang i klassen med utgangspunkt i våre brann- og evakueringsrutiner som som er oppslått i alle klasserom
  • Gjennomføre evakuering. Går samlet klassevis til evakueringsplassen (Modumhallen for avd. Rosthaug og plassen utenfor anleggsgartnerhallen for avd. Buskerud)

Alarmtesting

Det vil bli kjørt en alarmtest uten evakuering på begge avdelingene onsdag 21.10. Det vil si at alle skal bli der de er når alarmen går. Dette for å unngå store ansamlinger av elever og ansatte.

Onsdag 21.10. kl. 10.00 – Alarmtest på avd. Rosthaug uten evakuering.

Onsdag 21.10. kl. 10.00 – Alarmtest på avd. Buskerud uten evakuering.

Til toppen