Skoledrift fram til jul

Vi skal over til gult nivå etter trafikklysmodellen 2.12. På grunn av plassmangel, skal noen klasser ha en eller flere dager med hjemmeundervisning.

Elever på kjemirommet. - Klikk for stort bilde Ingvild Stegane Strandbråten   

Gjennom gode prosesser med blant annet elevorganisasjonen og AMU/IDM foreligger nå en revidert plan for gjennomføring av undervisningen. Planen gjenspeiler i tillegg funn i risikoanalyser som omfatter ivaretakelse av smittevern.

Noe hjemmeundervisning

I praksis betyr dette at klasser i tiden frem til jul må ha enkeltdager med digital undervisning hjemme. Disse klassene har undervisning i A-fløya på avd. Rosthaug. Det er to hovedårsaker: 1. Imøtekomme redusert fremkommelighet grunnet byggearbeider. 2. Redusere trengsel i ganger, trapperom og fellesområder.

Ved å alternere noe av skoledriften vår, oppnår vi i stor grad en nødvendig reduksjon daglig, med antall elever inne i spesielt A-fløya. 
I denne planen (PDF, 59 kB) ser du når klasser skal ha hjemmeskole.

Alle andre på skolen hver dag

Alle andre klasser følger undervisning inne på skolen. Vi håper da at forholdende ligger til rette for å drive god skole med godt læringsutbytte, og at det er gode rammer for elevenes sosiale ivaretakelse i tiden frem til jul. Selvsagt med ivaretakelse av smittevern! Bruk innganger nærmest ditt klasserom. Gangene brukes til forflytning, ikke som oppholdsrom.

Vi vil legge ny informasjon på våre nettsider, så følg med her. Vi vil også dele informasjon på vår facebookside, så dersom du ønsker varsler om at det er lagt ut ny informasjon, kan du like og følge denne siden.
 

Bjørn-Erik Buøen, rektor

 

Til toppen