Smittevern på skolen og på fritida

Vi ber om at alle elever og foresatte følger opp arbeidet med smittevern.
Koronavirus - Klikk for stort bilde CDC/Unsplash  

Som dere er kjent med, har antallet smittede med Covid-19 økt, nasjonalt og lokalt.  

Informerer nærkontakter

Buskerud videregående skole er fortsatt på «gult nivå», noe som innebærer at klassene er samlet i klasserom og har avstandskrav i pauser og friminutt. Skolen har beredskapsplaner hvis det skulle bryte ut smitte på skolen vår. Det innebærer blant annet at vi informerer nærkontakter i tilfelle en elev skulle teste positivt på Covid-19. Vi legger også ut statusmeldinger og oppdateringer på hjemmesiden vår.

Vi presiserer viktigheten av at alle overholder smittevernreglene: holde minst en minst en meters avstand, vaske hender og bli hjemme når man er syk, også med lettere symptomer.  

Gjelder også på fritida

Vi minner om nye, nasjonale retningslinjer som begrenser antall nærkontakter på fritiden. Dette gjelder også for elever i videregående skole og det gjelder alle fritidsaktiviteter, også fester i helgene. Vi ber om at dere elever og foresatte følger opp arbeidet med smittevern.  

Til toppen