Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 18. mars: viken.no/buskerud-vgs

- Ungdatasvarene har betydning for oss!

Det sier Sigurd Herlung Sønju og Tina Haugen i 3STB. De mener at kommunene og skolen kan bruke svarene for å igangsette tiltak for ungdom.

Elever står med en PC, opplæringsleder i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde- Det er viktig at du svarer på Ungdataundersøkelsen, sier Sigurd Herlung Sønju og Tina Haugen. De får full støtte av opplæringsleder og rådgiver Bente Holm. Ingvild Stegane Strandbråten  

Sigurd og Tina håper at alle elever på Buskerud videregående skole vil svare på Ungdataundersøkelsen som gjennomføres i uke 10-12.

- Det er viktig å kartlegge hvordan ungdom har det slik at kommunene og skolen kan gjøre noe med utfordringene, sier Sigurd.

Han mener at kommunene og skolen bør søke eksperthjelp for å lage gode tiltak.

- En bedre hverdag

Tina tror det er store mørketall rundt ungdommers problemer, og at Ungdata 2021 vil være med på å få fram positive og negative sider ved det å være ungdom i Modum og kommunene rundt.

- Å svare på den anonyme undersøkelsen er til ditt eget beste, sier hun.

De to vg3-elevene mener at tallmaterialet som samles inn, må behandles og tolkes slik at riktige tiltak blir satt i gang.

- Dette kan bidra til en bedre hverdag for hver enkelt.

Ønsker høy svarprosent

Opplæringsleder og rådgiver Bente Holm støtter Sigurd og Tina, og hun håper å få flest mulig til å svare på undersøkelsen.

- Jo flere som svarer, jo bedre. Det er blant annet personlige spørsmål om mobbing, rus, fritid og ensomhet, og det er klart at det er viktig å bruke litt tid på å svare på spørsmålene.

Se informasjonsbrevet (PDF, 118 kB)til foresatte og ungdom. Det ligger også her:

 

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Modum kommune 2021

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Modum kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Modum kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 12.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator:

Magne Skaalvik

spesialkonsulent regional kompetanseutvikling og samhandling

Tlf: 95 89 55 20

magnes@viken.no

Kontaktperson ved KoRus:

Rosanne Kristiansen

spesialrådgiver, KoRus Sør

Tlf: 99 42 06 88

rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Til toppen