Utlån av lærebøker

Vi har lærebøker til alle elever, og disse må man passe godt på.

Biblioteket har ansvar for utlån av lærebøker. Bokliste med oversikt over priser og ansvar vil bli lagt nedenfor. Alle elevene må signere og levere ansvarskjema til biblioteket før de får utlevert lærebøkene. 

Til toppen