Ekskursjoner og reiser

Fylkeskommunens advokat slår fast følgende i brev av 020298 til de videregående skolene:

  • Buskerud fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) krever at alle umyndige elever skal ha samtykke fra foresatte for å delta på ekskursjoner og utflukter.
  • Myndige elever som ønsker å kjøre selv eller sitte på med andre privatbiler, bør bekrefte skriftlig at de påtar seg eget ansvar for transporten.
  • Umyndige elever skal ha samtykke fra foreldre/foresatte hvis de ønsker å benytte seg av privat transport.
  • Ulykkesforsikring for elever gjelder fra avreise fra skolen til retur til skolen.
  • Denne forsikringen gjelder ikke for de elever som kjører privat og for de elever som blir igjen lenger på "utfluktsstedet".
  • Skade på og tyveri av elevenes utstyr er ikke dekket av skolens forsikring.
     
Til toppen