Publisering på skolens nettsider

Noen ganger kan det være ønskelig å publisere tekst og bilder på buskerud.vgs.no og på skolens facebookside. Og noen ganger kan gruppene eller klassene opprette egne nettsteder som en del av undervisningen.

Buskerud vgs. sine faste nettsider

  • buskerud.vgs.no er skolens nettside der alle har lesetilgang. Skolens ledelse er ansvarlig for innholdet på nettsiden.
  • Buskerud vgs. er også på Facebook. Dette er skolens offisielle facebookside der alle har lesetilgang. Skolens ledelse er ansvarlig for innholdet på denne facebooksiden.
     
Til toppen