Rektor og skolens ledelse

Rektor

Bjørn-Erik Buøen (konstituert f.o.m. 1.8.2020)
Tlf.: 32 22 21 21 
Mobil: 913 74 123

Utdanningsledere 

Rune Sørensen 
Tlf.: 32 22 21 25
Mobil: 922 40 906

 • Studiespesialisering
 • Påbygning

Øystein Fidjestøl
Tlf.: 32 22 21 19
Mobil: 934 16 014

 • Studiespesialisering

Ole Johny Krokmogen
Tlf.: 32 22 21 29
Mobil: 920 18 236

 • Naturbruk

Torkild Frøhaug
Tlf.: 32 22 21 24
Mobil:  974 91 005

 • Idrettsfag

Kjersti Haslestad
Tlf.: 32 22 21 26
Mobil: 957 29 167

 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel

Hege Bye
Tlf.: 32 22 21 23
Mobil: 906 10 196

 • Helse og oppvekst
 • Alternativ opplæring

Nils-Anders Tangen (midlertidig f.o.m. 1.8.2020)
Tlf.: 32 22 21 00
Mobil: 907 34 164

 • Teknikk og industriell produksjon
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag

Administrasjons- og personalleder

Nina-Irén Røste
Tlf.: 32 22 21 22
Mobil: 415 51 550

Til toppen