Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 18. mars: viken.no/buskerud-vgs

Internasjonalisering

Vårt slagord er «grenseløs utdanning». I det legger vi blant annet at vi jobber internasjonalt i flere internasjonaliseringsprosjekter.

Elever er på utveksling, og her står de på ei rekke. - Klikk for stort bildeElever på utveksling i Gifhorn i Tyskland. Buskerud videregående skole  

Formålet med internasjonalisering

Bærekraftig utvikling – Kunnskaper og ferdigheter knyttet til FNs bærekraftsmål. Vi tror det er viktigere enn noen gang at ungdommer engasjerer seg i muligheter for å påvirke samfunnet og til å tenke mer bærekraftig.

Digital kommunikasjon på tvers av landegrenser er viktig. Vi trenger ikke bare kommunisere ved fysisk besøk, men også gjennom digital kommunikasjon. En sentral side ved digitale prosjekter er å lære elevene å kommunisere på tvers av landegrenser med digitale verktøy. Vi håper også at lærerne kan utveksle ideer og reflektere over bruken av digitalt verktøy i undervisningen. På denne måten vil også lærerne kunne utvikle bedre digitale ferdigheter gjennom prosjektene.

Flerkulturell forståelse – Vi tror det er viktig at ungdom får oppleve at ungdom i andre land kanskje ikke er så ulike seg selv som man tror. Ved internasjonal kontakt håper vi at terskelen senkes for å jobbe sammen internasjonalt, jobbe utenlands, osv. i framtida. Som nevnt over, tror vi det er viktigere enn noen gang med et slikt prosjekt. Bærekraftig utvikling skjer ikke alene i Norge, ei heller isolert i andre land.

Globalt medborgerskap – Vel så viktig som å være medborgere i et demokrati i sitt eget land, er det viktig at elevene opplever at det er mulig å delta og påvirke i globale sammenhenger. Vi ønsker at elevene utvikler evnen til et globalt medborgerskap.

FNs bærekraftsmål

Bilde av FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål er høyst relevante å trekke inn i internasjonalisering, fordi de angår oss alle og bør være et mål for å jobbe fram et mer bærekraftig samfunn. Noen viktige mål er:

4 – inkluderende, lik og livslang utdanning for alle, blant annet delmål 4.7: Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

11 – bærekraftige byer og samfunn

12 – ansvarlig forbruk og produksjon

17 – samarbeid for å nå målene

Tverrfaglige temaer

Fagfornyelsen inneholder tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. I de tverrfaglige prosjektene våre er det relevant å knytte dette til de tverrfaglige temaene.

Våre samarbeidsprosjekter og -partnere

Teknikk- og industriproduksjon og bygg- og anleggsproduksjon: BBS2 i Gifhorn i Tyskland

Studiespesialisering (entreprenørskap) og salg, service og reiseliv: BBS1 Arnoldi-Schule i Göttingen i Tyskland

Prosjekter under arbeid

Studiespesialisering og idrettsfag (bærekraftig samfunn): Otto-Hahn Gymnasium i Gifhorn i Tyskland

Alle utdanningsprogram (retorikk og argumentasjon): Wasaskolan i Sverige

Alle utdanningsprogram (ungdom, mobilitet og bærekraft): Workshop ERRIN

Studiespesialisering (ungdom og språk i nordiske land): Finland

Til toppen