Voksenagronomutdanning

Skal du overta gård, eller er du bare veldig interessert i landbruk? Vi tilbyr voksenagronomutdanning som fordeler seg over to år og som i all hovedsak er helgebasert. Aldersgrense minimum 25 år.

Voksenagronomen på besøk i sauefjøs. - Klikk for stort bilde Elin Bergerud  

Vi tar utgangspunkt i å starte nytt kurs i august som normalt, med forbehold om endringer som følge av koronasituasjonen.

Faginnhold

Voksenagronomutdanningen ved Buskerud vgs. tar utgangspunkt i skoleårene Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Landbruk. Fagene fordeler seg som følger:

Vg= videregående skole

Første skoleår:

 • Produksjon og tjenesteyting (Vg2)
 • Forvaltning og drift (Vg2)
 • Gårdsdrift (Vg3)
 • Økologisk landbruk 1 (Vg3)

Andre skoleår:

 • Plante- og husdyrproduksjon (Vg3)
 • Utmark og kulturlandskap (Vg3)
 • Økonomi og driftsledelse (Vg2)
 • Økologisk landbruk 2 (Vg3)

Læreplanmålene for de ulike fagene kan finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Samlinger

Det legges opp til åtte til ni helgesamlinger per år. For førstkommende skoleår (2020-2021) er det følgende helger som gjelder:

 • 28. - 30. august
 • 23. - 25. oktober
 • 13. - 15. november
 • 11. - 13. desember
 • 5. - 7. februar
 • 12. -14. mars
 • 16. - 18. april
 • 21. - 23. mai

Obs: Det tas forbehold om mindre endringer i oppsettet. Disse vil bli kunngjort i god tid.

Av hensyn til bedriftsbesøk o.l. vil det bli lagt opp til noe undervisning i ordinær arbeidstid. Dette gjelder i all hovedsak fredager. Reising under samlingene må påregnes.

Det vil i tillegg til helgesamlingene settes av tid siste uka i juni til gjennomføring av eksamen. Denne uka kan deltakerne benytte skolens internat, siden de ordinære elevene har dratt hjem for sommeren.

Opptak og realkompetansevurdering

For å kunne starte på voksenagronomutdanningen, kreves enten bestått Vg1 Naturbruk eller bestått realkompetansevurdering tilsvarende Vg1 Naturbruk. Det vil bli gjennomført realkompetansevurdering for dem som har behov for det, på skolen i forkant av skolestart.

Nettbasert undervisning

Buskerud vgs. benytter It’s Learning som IKT-plattform, som også gjelder for voksenagronomutdanningen. Elevene får opplæring på denne plattformen for å muliggjøre kommunikasjon mellom lærere og elever mellom helgesamlingene. It’s Learning benyttes i tillegg til innleveringer o.l. Pensumbøker lånes ut av skolens bibliotek og må leveres tilbake ved endt utdanning.

Kostnader

Selve skoletilbudet er gratis, men det vil bli avkrevd en avgift på 1 000 kroner før jul og 1 000 kroner etter jul for å kunne dekke utgifter til dagsutflukter o.l.

Realkompetansevurderingen gjennomføres i henhold til voksenopplæringssentrene på Østlandet sine kriterier. Det koster 4 000 kroner per deltaker, og nedre aldersgrense er 25 år.

Kost og losji

Skolens kantine holder åpent på dagtid i ukedager. På helgedager må måltider organiseres av elevene på egenhånd. Ved behov for overnatting, må dette ordnes av den enkelte da skolens internat er fullbooket av ordinære elever.

Påmelding

Ved spørsmål eller påmelding til voksenagronomutdanningen, ta kontakt med koordinasjonsansvarlig Elin Bergerud på elinbe@viken.no eller 911 21 962

Påmeldingsfrist for voksenagronomutdanning inneværende år er 15. april.

Velkommen til voksenagronomen!

Til toppen